søndag 10. mars 2013

100 000!


Da har bloggen passet 100 000 visninger, utrolig kjekt og motiverende!

Men det som opptar meg mest idag er utfallet av Freddy Olden sin seccond opinion som han får vite i morgen. Håper inderlig de tar til vett og innfrir Freddy sitt ønske og retten til liv.

Jeg har blitt kraftig provosert og overrasket over legens manglende kunnskap om det å ha respirator. Ja, selvfølgelig er det fare for infeksjoner etc., men det minskes med struktur på prosedyrer og hygiene ved sug av slim og stell av trackestomi. Jeg har ikke hatt en eneste infeksjon eller komplikasjoner etter jeg kom hjem fra sykehuset 22.juni 2009, det er snart 4 år siden. Uttalelsen til legen i Trondheim var altfor bombastisk og snever. "vet ikke sitt eget beste". Freddy har garantert gjort som meg og trålet all informasjon som finnes om respirator og trackestomi som finnes på nettet, noe legen i Trondheim også burde... Kan ikke skjære alle over én kam og si at det blir en fiasko og en skjebne verre enn døden. Hva er det slags pessimistisk pisspreik?! Man oppnår jo absolutt ingenting av å ikke prøve.

Professor Førde tok opp noen etiske utfordringer, noen har jeg enkle svar på utfra egen situasjon:

Hva er livskvalitet? - det definerer jeg selv, jeg er mentalt på høyde.

Hva når kommunikasjon blir umulig? Hvem skal avgjøre avslutning på behandling? - jeg har skrevet en avtale mellom «behandlende lege" og meg. Her er et lite utdrag:

«1.       Når sykdommen har kommet så langt at:

a)   jeg ikke klarer å betjene pc med øynene lenger, eller

b)   jeg ikke får/kan bo hjemme lenger,

-     skal ansvarlig lege for respiratorbehandling kontaktes. Da vil jeg avslutte behandling og dø. Jeg vil at dette skal skje hjemme.

Dagene før respirator kobles fra, kan alle som ønsker det komme hjem til meg for å ta farvel. På selve dagen vil jeg ha familien rundt meg.

2. Ved hjertestans eller andre livstruende situasjoner skal ingen livreddende behandling startes. Dette gjelder IKKE ved respiratorsvikt, eller andre ytre årsaker. "

Kan behandlingen forsvares økonomisk? - Behandlingen i seg selv koster strøm til respirator, som jeg betaler selv, pluss diverse slanger og filter som må bytters en gang i mnd pga hygiene. Så velger jeg å si at jeg sysselsetter seks pleiere slik at de får til pålegg på skiva.
Always Look On the Bright Side of Life