onsdag 24. oktober 2012

Foredrag for Skarbøvik ungdomsskole


Skarbøvik ungdomsskole

Nå skal det bli godt å komme opp i sadelen igjen etter godt over fire måneders foredragspause. Vi har blitt invitert av Skarbøvik uskole til å presentere det både for ansatte og elevene 14.nov, spennende! Har ikke holdt foredraget for så ungt publikum, men har god tro på det kan være matnyttig og minnerikt for ungdommen også.