torsdag 30. juni 2011

en globoid og vekk me'n??

Fant denne nyheten på en ALS-gruppe på fb:

"
Frykter ny dødsbakterie!

Hos flere pasienter med diagnosen ALS har det blitt oppdaget en ny bakterie i blodet. Denne bakterien er en anaerob bakterie, det vil si at den trenger ikke luft for å formere seg.

Bakterien ble funnet ved hjelp av mørkefeltsmikroskopi på labratoriet til M,M har også mikroskopert flere flått, og mener å se de samme bakteriene der.

Det har vært en dramatisk økning av ALS pasienter i Norge de siste årene, men det blir likevel ikke forsket på årsaken til dette.

Det er også funnet bartonella lignende bakterier. Dette er en veldig farlig bakterie som regnes som den nye svartedøden ifølge engelske forskere
.http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/3514217/21st-century-plague-discovered-by-scientists.html
Denne bakterien er kjent for å ha tatt livet av mange svenske orienterings-løpere på 80-tallet.


ALS er en sykdom som vanligvis inntreffer etter passert 60 år. Det har ikke vært økning i antall ALS pasienter siden 1980, bortsett fra alderen 80-84 år, ifølge forskere på Haukeland universitetssykehus. Den teoretiske muligheten for å få ALS, dersom du er under 40 år, er 1 : 165 000000. Bare i Haugesund og omegn med ca 100 000 innbyggere, vet vi om 5 ALS pasienter under 40 år.

ALS er en utelukkelses diagnose på sykdom med ukjent årsak. Det blir stadig vekk stilt spørsmål om en eventuell sammenheng mellom borrelia infeksjon og ALS.

Vi mener at mange leger litt for lett velger å stille en ALS diagnose pga mangel på kompetanse på området.Noen av nevrospesialistene anbefaler pasienter å oppsøke utenlandske borrelia klinikker for hjelp, men det kan de ikke si offentlig.

Arrogante leger og store svikt i Norsk helsevesen fører til at pasienter dør uten å ha fått en tilfredsstillende utredning.

Skal det virkelig være sånn at vi som bor i velferdsstaten Norge, må reise til utlandet for å få livsnødvendig hjelp????"
- Av Frank Våge